slide 1
Image Slide 2
Image Slide 1
wonderkind
wonderkind
wonderkind
Shadow

Wie zijn wij?

Over ons

Het Wonderkind bestaat sinds 2010 en biedt begeleiding en behandeling op ons kinderbehandelcentrum, een woongroep, een logeerhuis en ouder- en gezinsondersteuning.

Waar we voor staan

De vraag die wij ons blijven stellen bij Het Wonderkind: wat heeft uw kind nodig om de volgende stap te maken in zijn/ haar ontwikkeling. Dit doen we door aan te sluiten bij het kind en het gezin. Door samen te werken met direct betrokkenen en vanuit een handelingsgerichte visie. Wij vertrekken vanuit de informatie die al bekend is en gaan verder op zoek naar kansen.

We maken samen een plan

Het Wonderkind kijkt naar de wensen en behoeften en wat nodig is voor de jeugdige en het gezin. We luisteren goed en vertalen dat naar een plan. In het plan leggen we heldere afspraken vast: welke rol speelt Het Wonderkind, wat kan de jeugdige en het gezin zelf en wie begeleidt ze daarbij.

Samenwerken

Het belang van de cliënt staat bij Het Wonderkind centraal. Wij werken vanuit kennis en weten waar Het Wonderkind toegevoegde waarde biedt en waar onze partners dat doen. Wij verbinden en nemen het initiatief om samen te werken om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de hulpvraag.

Kwaliteit

We proberen er alles aan te doen om ons werk zo goed mogelijk te doen en jeugdigen en hun gezinnen van de juiste ondersteuning te voorzien. Wij streven er altijd naar om ons te ontwikkelen. Met cliënttevredenheidsonderzoeken meten we wat goed gaat en waar verbeterpunten liggen.
Bij Het Wonderkind werken we met professionele en geschoolde mensen conform professionele richtlijnen en protocollen die gelden om de kwaliteit en veiligheid te waarborgen. Daarbij zijn wij HKZ kleine organistaties gecertificeerd.